divider

mijn faillissement wordt aangevraagd!

Wilt u zich verweren tegen een faillissementaanvraag? Wij kunnen u bijstaan.


Diagnose

Hoe u moet reageren als uw faillissement wordt aangevraagd hangt af van een analyse van uw situatie. De rechter beslist met juridische argumenten. Daarom brengen we uw situatie in kaart en analyseren we met u de mogelijkheden om verweer te voeren.

Zijn er alternatieven?

Voor bedrijven kijken we naar alternatieven zoals surseance van betaling. Surseance is gericht op het voortzetten van de organisatie. Minstens zo belangrijk is de mogelijkheid van een doorstart. Met een doorstart wordt bedoeld: het voortzetten van een deel van de oude organisatie via een nieuwe rechtspersoon. Bij een faillissement van een particulier is het belangrijkste alternatief de Wet schuldsanering (WSNP).

WSNP-aanvraag schorst faillissementsaanvraag

Als een faillissement van een privé-persoon wordt aangevraagd, en de betreffende persoon wil geen faillissement maar in de WSNP terechtkomen, dan is het belangrijk om te weten dat het opstarten van de aanvraag tot aanhouding van de faillissementsaanvraag leidt, ook als de aanvrager dat niet wil.

Omzetting

Er is nog een belangrijk alternatief voor privé-personen die failliet gaan. Zij kunnen omzetting van het faillissement in WSNP vragen. Dat maakt veel uit. Bij de WSNP verkrijg je aan het einde van de looptijd de schone lei: je bent schuldenvrij. Bij opheffing van een faillissement geldt dat niet. Een privé-persoon is dan nog steeds aansprakelijk voor de schulden.

Inhoudelijk-juridisch verweer

Sommige faillissementen worden onterecht aangevraagd. Een voorbeeld is het geval van een schuldeiser die een niet-opeisbare schuld heeft. In dat geval kan de rechter de faillissementsaanvraag afwijzen. Een ander voorbeeld is de situatie waarin de vordering wordt betwist (de schuld bestaat niet, hij is al betaald, er is al een regeling afgesloten, enz.). Nog een ander voorbeeld is het geval waarin de schuldenaar een tegenvordering heeft die verrekend kan worden. Wat bij juridisch-inhoudelijk verweer het meeste voorkomt is: aanvoeren dat de vordering niet vast staat. Daarover moet dan eerst een gewone rechtszaak plaatsvinden.

Technisch-juridisch verweer

Een advocaat kijkt ook altijd naar andere mogelijkheden. Is de rechter wel bevoegd of moet een andere rechter de zaak behandelen? Zijn er wel meer dan twee schuldeisers? Kan met een schuldeiser een regeling worden afgesproken, zodat er maar één schuldeiser overblijft?

Betalingsregeling

Omdat een faillissementsaanvraag een drukmiddel is om een vordering te incasseren kunt u ook gaan onderhandelen met uw schuldeiser en een betalingsregeling aanbieden. Meestal wordt de faillissementsaanvraag dan aangehouden. Deze manier van verweer voeren komt erg vaak voor. Vooral als hard wordt gewerkt aan aanvullende financiering om faillissement te voorkomen.

 

Wilt u zich verweren tegen een faillissementsaanvraag? Wij kunnen u bijstaan.

 

Deel deze pagina