divider

Dienstenrichtlijn

separator

Met ingang van 28 december 2009 heeft Nederland de dienstenrichtlijn van de Europese Unie ingevoerd (Richtlijn 2006/123/EG). Advocaten zijn op grond van die richtlijn verplicht openbare informatie te geven over hun dienstverlening.

Verplichte mededelingen op grond van art. 6:230b B.W.:

Handelsnaam van het kantoor: Hupkes c.s. advocaten
Rechtsvorm van het kantoor: Combinatie van stichting en eenmanszaken
Statutaire naam: stichting Hupkes c.s. advocaten
Geografisch adres: Regus Buitenveldert Offices I
Weerdestein 97
1083 GG Amsterdam

tel.: + 31 (0) 20 696 3000
fax: + 31 (0) 20 696 4008
email: info@hupkesadvocaten.nl

Kamer van Koophandel nummer: 50437275 KvK Amsterdam
Inschrijving als advocaat: Onze advocaten zijn ingeschreven bij:

Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 9
2596 XM ’s-Gravenhage

tel. 070-3353535
info@advocatenorde.nl

BTW-nummer: 8227.41.179B01 (Hupkes c.s. advocaten)
Algemene voorwaarden: Ga naar de algemene voorwaarden
Toepasselijk recht: Op alle overeenkomsten die met ons kantoor worden gesloten is Nederlands recht van toepassing
Bevoegde rechter: De rechter te Amsterdam, Nederland
De vooraf vastgestelde prijs: Ga naar pagina tarieven
Beschrijving dienstverlening: Wij verlenen rechtsbijstand in procedures en geven juridisch advies
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Wij zijn voor eventuele beroepsfouten verzekerd bij:

HDI-Gerling verzekeringen N.V.
p/a Niehoff Werning
Postbus 1710
3800 BS Amersfoort

Polisnummer: VS-93070834

Dekking: € 1.000.000 per gebeurtenis, maximaal € 4.000.000 per jaar; voor bedrijfsaansprakelijkheid is het maximum € 1.250.000 beperking aansprakelijkheid wij sluiten onze aansprakelijkheid voor schade die niet door de verzekeraar wordt gedekt, alsmede voor schade die het verzekerde bedrag te boven gaat, uitdrukkelijk uit.

Klachtenreglement: Download hier het klachtenprotocol van ons kantoor (pdf)

 

Aanvullende mededelingen op grond van art. 6:230d B.W.:

Melding samenwerking: Niet van toepassing
Relevante nevenfuncties: Mr M.A. Hupkes:

– auditor Nederlandse advocaten (tot 1 januari 2010)
– plv. griffier Raad van Discipline ressort Amsterdam

Regeling ter voorkoming van belangenverstrengeling bij nevenfuncties: Melding vooraf via zakenlijst raad van discipline