divider

Artikel

separator


Analyse: het faillissement van Imtech

/

imtech

Fokker, DAF, DSB Bank: grote faillissementen. Maar Imtech is nog een maatje groter. Twee Rotterdamse curatoren zijn bezig met de afwikkeling. Een juridische analyse.

Surseance mislukt

Op 11 augustus 2015 krijgt Imtech surseance van betaling. Surseance is bedoeld als manier om faillissement te voorkomen, maar de Nederlandse wetgeving is hopeloos ouderwets: surseance leidt bijna altijd tot faillissement. Lees hier waarom surseance bijna nooit lukt.

Bestuur vraagt faillissement aan

Bij de andere hele grote faillissementen was het niet anders. Niet de schuldeisers, maar het bestuur zelf vraagt het faillissement aan op 13 augustus 2015. Schuldeisers kunnen een faillissement aanvragen als incasso-drukmiddel. Deze incassomethode komt veel vaker voor dan de drastische stap die het bestuur van Imtech zet: eigen aangifte. De aanleiding is dat het bedrijf acute liquiditeitsproblemen heeft, veroorzaakt door het faillissement van het Duitse dochterbedrijf. Een eigen aangifte wordt direct behandeld door de rechtbank; als een schuldeiser de aanvrager is, duurt de behandeling ongeveer vier weken.

De taak van de curatoren

De rechtbank Rotterdam benoemt twee curatoren, Jeroen Princen en Paul Peters. Zij gaan proberen onderdelen van Imtech door te laten draaien en los te verkopen. Volgens de eerste berichten komt er geen doorstart van het bedrijf als geheel. Imtech is eigenlijk een verzameling verschillende bedrijven. De meeste zelfstandige entiteiten zijn niet failliet verklaard. Daarom kunnen deze bedrijfsonderdelen los worden verkocht via een aandelentransactie. De opbrengst is bestemd voor de schuldeisers.

Boedelkrediet

Na kritiek van de curatoren wordt op 16 augustus 2015 bekend dat de banken toch een boedelkrediet ter beschikking stellen. Op die manier kunnen de verschillende onderdelen blijven functioneren. Een boedelkrediet is een financiering die na de faillietverklaring wordt toegekend om geen waarde verloren te laten gaan. Boedelschulden hebben een zeer hoge status als de opbrengst van het faillissement wordt uitgekeerd. Schuldeisers zijn niet gelijk in rang bij een faillissement. Lees hier meer over de rangorde van schuldeisers.

Banken hebben pandrecht

De vele banken die Imtech voor het faillissement krediet hebben verschaft, hebben zekerheid gevraagd, onder meer door verpanding van de aandelen van de dochterbedrijven. De banken staan dan ook vooraan in de rij bij het claimen van de opbrengst van de verkoop van de dochterbedrijven. Maar de curatoren zullen wel kritisch moeten kijken naar de financieringstransacties in de laatste maanden voor het faillissement. Als banken extra zekerheid hebben gevraagd voor aanvullende financiering, dan dringen zij voor op andere schuldeisers. De curatoren kunnen bepaalde transacties terugdraaien om de gelijkheid tussen de schuldeisers te herstellen. Paulianeuze handelingen komen vaak voor bij faillissementen. 

Ontvangen de werknemers hun salaris?

Voor de bedrijfsonderdelen die niet failliet zijn, kan het meevallen, maar de werknemers in dienst van de failliete holding krijgen waarschijnlijk niet op tijd hun salaris. Er bestaat wel een goede regeling om werknemers van failliete bedrijven tegemoet te komen, de faillissementsuitkering. Het UWV heeft meestal een paar weken de tijd nodig om de salarisverplichtingen van een failliete werkgever uit te voeren.

De afwikkeling

Een faillissement kan op verschillende manieren eindigen. Lees hier een overzicht. Bij Imtech ziet het er naar uit dat de niet failliet verklaarde binnen- en buitenlandse dochteronderdelen worden afgesplitst. Deze bedrijven blijven gewoon doordraaien. Het faillissement van de Duitse dochter, waar fraude is gepleegd, belooft een ingewikkeld en langdurig verhaal te worden. De Nederlandse curatoren zullen ook een zware dobber hebben aan het uitpluizen van de financieringsconstructies en dwarsverbanden tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. Voor de aandeelhouders ziet het er somber uit. Aandeelhouders ontvangen meestal niets bij een faillissement.

Heeft u een vordering op Imtech?

Heeft uw onderneming een vordering op Imtech? We helpen u met het indienen. Ons team staat voor u klaar.

 

Deel deze pagina
  •  
  •  
  •  
separator